تبلیغات
تولد دوباره - نشانه ها
 نشانه ها ...
 

به نشانه ها اعتقاد دارم

پروانه ها نشانه های خوبی هستند،

ستاره ها نیز،

در جایی که حرف زدن از زمان بی معنیست

من روزها را معکوس میشمارم:

۱۱،۱۲،۱۳،....

و حال که به صفر رسیده ام  مضطربم.

روزهاست که دیگر تنها نیستم،

با صدای خودم رفیق شده ام

افسوس که تنها این صداست که مرا به خواب میبرد.

اقسوس ،ما خوشبخت و آرامیم

اقسوس ،ما دلتنگ و خاموشیم

خوشبخت،زیرا دوست میداریم

دلتنگ،زیرا عشق نفرینیست

پشت این  پنجره یک نا معلوم نگران من و توستنوشته شده توسط من و تو در یكشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۸۶و ساعت 10:23نوشته شده توسط من و تو در پنجشنبه 18 مرداد 1386 و ساعت 07:08 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 نوشته های پیشین
+ کوچ
+
+
+
+
+ سلامی دوباره
+ بازم تکرار
+ همه عمر شد و كاری از پیش نبردیم...
+ بازگشت دوباره
+ پایان
+ نشانه ها
+
+ آرامش
+ عشق یا
+ دوست دارم...

صفحات :