تبلیغات
تولد دوباره - پایان
 پایان ...

آخر دنیا كجاست؟

دنیای دل من آخر نداره،

دنیای دلم اوج داره

و من صعود كردم،

قله دلم را فاتح شدم.

من فاتح شدم و كسی فتح  مرا جشن نگرفت.

افسوس كه این دنیا برای دوست داشتن خیلی كوچك است،خیلی كوچك،خیلی...

جاده هم پایان ندارهنوشته شده توسط من و تو در پنج شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۸۶و ساعت 11:07نوشته شده توسط من و تو در پنجشنبه 18 مرداد 1386 و ساعت 07:08 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 نوشته های پیشین
+ کوچ
+
+
+
+
+ سلامی دوباره
+ بازم تکرار
+ همه عمر شد و كاری از پیش نبردیم...
+ بازگشت دوباره
+ پایان
+ نشانه ها
+
+ آرامش
+ عشق یا
+ دوست دارم...

صفحات :